Органофосфорен системен инсекто-акарицид на база Диметоат със стомашно и контактно действие.

Данадим Прогрес 400 ЕК Осигурява ефективен контрол срещу голям брой смучещи и гризещи неприятели от видовете Hemiptera (дървеници), Thysanoptera (трипси), Coleoptera (твърдокрили), Diptera (двукрили), Lepidoptera (пеперуди) и Acarina (акари). Нова формулация без мирис.