Нутрибио N Ви решава проблема
с недостига на скъпите азотни торове
при Рапица!

КАК ЩЕ СИ РЕШИТЕ ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА СКЪПИТЕ АЗОТНИ ТОРОВЕ ПРИ РАПИЦА?

 

Нутрибио N – уникална органична ВП формулация със срок на годност 4 години.

 Следвайки тенденцията за ограничаване на азотното торене в световен мащаб, фирма „МеДи плюс Р“ ООД предлага на фермерите Нутрибио N – един изцяло биологичен продукт, отговарящ на промените на пазара и нуждата от природно съобразни решения.

 При употребата на Нутрибио N намаляваме с 35 – 40% употребата на азот съдържащи торове. В следствие на това намаляват емисиите на въглероден двуокис, намалява и замърсяването на водите с нитрати.

ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 Представете си влиянието върху логистиката – намалява се обема на транспортирането на хиляди тонове азот съдържащи торове с камиони, работна сила и разходи за съхранение и приложение. Употребата само на 5 г/дка от Нутрибио N ефективно поддържа максимално ниво на добив, въпреки намаляване на стандартното торене с aзот (N), като в много случаи дори го превъзхожда.

 Нутрибио N Съдържа ЖИВИ азотфиксиращи микроорганизми с висок потенциал за конвертиране на атмосферния и почвен молекулен азот в усвоими за растенията азотни съединения. Това е естествен процес, който осигурява неизчерпаем източник на азот.

!!!  50 г Нутрибио N се разтварят в 10 л вода, разбърква се добре и след 10 минути готовия разтвор с активираните бактерии се добавя в резервоара на пръскачката.

Съвместимост: Нутрибио N е съвместим с най-често използваните торове и агрохимикали. Нутрибио N не е съвместим с продукти с алкална реакция, медни продукти, бактерициди и биоциди. Препоръчва се да се извърши предварителен тест за съвместимост.

Съхранение: Съхранявайте продукта плътно затворен и в оригинални опаковки, на добре проветриво място, при температура под 35 °C.

Избягвайте директна слънчева светлина и други източници на топлина.

  • Product Nutribio N meets the requirements of the Regulation for Organic Farming under the Council Regulation (EC) No.834/2007 of 28 June 2007.