Употребата на Нутрибио N

позволява редуциране дозата на азотно торене с до 35% и води до увеличение на реколтата с до 10%.

 

Нутрибио N е прахообразен азот (N), фиксиращ пробиотик, който насърчава растежа на растенията и подобрява използването на хранителни вещества.

Предлага се ексклузивно от фирма „Меди Плюс Р” за територията на България от началото на 2020 г.

 

Нутрибио N се прилага на семена, повърхността на растенията или почвата. Поема се чрез корените или устицата, след което микроорганизмите колонизират ризосферата и вътрешността на растението и стимулират растежа чрез увеличаване на достъпа или наличността на основни хранителни елементи до растението.

Съдържа ЖИВИ азот (N) фиксиращи микроорганизми с висок потенциал за конвертиране на атмосферния и почвен молекулен азот в усвоими за растенията азотни съединения. Това е естествен процес, който осигурява неизчерпаем източник на азот.

Бактериите в продукта за живи в продължение на 4 години поради прилаганата в производствения процес в Мадрид, Испания иновативна технология за сушене на бактериите, което предопределя един изключително дълъг срок на годност на продукта. Температурата на съхранение е под 30 ℃,а приложението е при температура над 10 ℃.

Нутрибио N може да се прилага чрез пръскане, върху почвата и фертигация.

Препоръчителни дози:

2,5 – 5 г/дка при полски култури;

2,5- 7,5 г/дка при зеленчукови култури;

2,5 – 12,5 г/дка при овощни дървета.

Брой приложения: препоръчваме едно приложение в ранните фази на развитие на културите и в зависимост от условията на отглеждане.

За отлични резултати Нутрибио N се комбинира с биостимуланта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, който служи като хранителна среда за полезните микроорганизми и ускорява процеса по размножаването им многократно.

Приложение:

50 гр. Нутрибио N се разтварят в 10 л вода;

250 гр. Нутрибио N се разтварят в 50 л вода.

Към работния разтвор в пръскачката първо се поставя АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, след което се прибавя съответното количество Нутрибио N.