NUTRIBIO N REZOLVĂ PROBLEMA LIPSEI DE ÎNGRĂȘĂMINTE AZOTATE SCUMPE PENTRU FLOAREA-SOARELUI!

CUM VEȚI REZOLVA PROBLEMA LIPSEI DE ÎNGRĂȘĂMINTE AZOTATE SCUMPE LA FLOAREA-SOARELUI?

Nutribio N – o formulă organică unică de HP cu un termen de valabilitate de 4 ani.

Urmând tendința globală de limitare a fertilizării cu azot, MeDi Plus R OOD oferă fermierilor Nutribio N – un produs complet organic care răspunde schimbărilor de pe piață și nevoii de soluții conforme cu principiile naturale.

Atunci când folosim Nutribio N reducem utilizarea îngrășămintelor care conțin azot cu 35 – 40%. În consecință, emisiile de dioxid de carbon sunt reduse, iar poluarea apei cu nitrați este, de asemenea, redusă.

DOZE ȘI METODA DE ADMINISTRARE
 

Nutribio N Conține microorganisme fixatoare de azot VII cu un potențial ridicat de conversie a azotului molecular din atmosferă și din sol în compuși de azot disponibili pentru plante. Acesta este un proces natural care oferă o sursă inepuizabilă de azot.

!!! 50 g de Nutribio N se dizolvă în 10 l de apă, se amestecă bine și, după 10 minute, soluția gata cu bacteriile activate se adaugă în rezervorul de pulverizare.

Imaginați-vă impactul asupra logisticii – reducerea volumului de transport cu camionul a mii de tone de îngrășăminte cu conținut de azot, a forței de muncă și a costurilor de depozitare și aplicare. Utilizarea a doar 50 g/ha de Nutribio N menține în mod eficient nivelurile maxime de randament în ciuda reducerii fertilizării standard cu azot (N), în multe cazuri chiar depășind-o.

Compatibilitate: Nutribio N este compatibil cu majoritatea îngrășămintelor și produselor agrochimice utilizate în mod obișnuit. Nutribio N nu este compatibil cu produsele de reacție alcalină, produsele din cupru, bactericidele și biocidele. Se recomandă efectuarea unui test preliminar de compatibilitate.

Depozitare: depozitați produsul închis ermetic și în ambalajul original, într-un loc bine ventilat, la o temperatură sub 35 °C.Evitați lumina directă a soarelui și alte surse de căldură.
*Produsul Nutribio N îndeplinește cerințele Regulamentului privind agricultura ecologică în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007.

APLICAREA BIOSTIMULANȚILOR VEGETALI LA FLOAREA-SOARELUI ÎN CONTEXTUL ACORDULUI VERDE

INTRODUCERE
Optimizarea nutriției minerale în culturile de câmp este o condiție prealabilă majoră pentru obținerea unor randamente ridicate și stabile. Producția eficientă de cereale depinde, în principal, de selectarea soiului adecvat pentru condițiile agroecologice specifice și de practicile agrotehnice efectuate pentru a crește randamentul și calitatea producției. În multe cazuri, aplicarea de NPK în sol duce la pierderi mari de nutrienți. Aplicarea foliară este o opțiune și este preferată pentru a reduce aceste pierderi. Utilizarea îngrășămintelor foliare este mult mai eficientă și mai ieftină. Aplicarea lor protejează mediul înconjurător și favorizează o mai bună absorbție de către rădăcini a nutrienților disponibili în soluția solului. Respectarea etapelor de aplicare este esențială pentru eficacitatea acestora.

Utilizarea biostimulenților pentru a regla creșterea și dezvoltarea culturilor va deveni o practică curentă pentru obținerea unei producții vegetale ecologice în contextul schimbărilor climatice și Pactului verde european.

Condițiile stabilite de UE și articulate în cadrul Pactului verde impun ca practicile de producție vegetală să evolueze către sisteme ecologice, durabile sau organice. Scopul producției agricole moderne este de a reduce inputurile fără a afecta negativ randamentul și calitatea. Biostimulatorii sunt extracte de plante și conțin o gamă largă de compuși bioactivi. Aceste produse sunt capabile să îmbunătățească eficiența utilizării nutrienților de către plante și să crească toleranța la stresul biotic și abiotic.

 Amalgerol Essence este un biostimulator organic de înaltă calitate care conține 7 componente. Promovează creșterea rădăcinilor, activează viața solului și ajută la creșterea conținutului de humus. Ajută la reținerea apei în sol și asigură o recoltă bună chiar și în perioadele secetoase. Amalgerol Essence conține antioxidanți care au un efect pozitiv asupra plantelor supuse la stres biotic și abiotic.

 Nutribio N este un îngrășământ foliar microbian organic unic, pe bază de ciuperci micorizice, bacterii fixatoare de azot și altele, care promovează creșterea plantelor și îmbunătățește utilizarea nutrienților. Bacteriile din produs sunt în viață timp de 4 ani datorită unei tehnologii inovatoare de uscare a bacteriilor. Nutribio N este compatibil cu majoritatea îngrășămintelor și produselor agrochimice utilizate în mod obișnuit, dar nu este compatibil cu produsele de reacție alcalină, produsele pe bază de cupru, bactericidele și biocidele.

Aplicarea biostimulenților permite reducerea fertilizării minerale fără a reduce randamentul și calitatea producției, menținând în același timp nivelurile de nitrați sub limitele impuse de reglementările UE.
Scopul experimentului desfășurat în Institutul de Resurse Genetice Vegetale Sadovo este de a stabili influența biostimulentului Amalgerol Essence și a îngrășământului microbian Nutribio N asupra producției de floarea-soarelui, precum și posibilitatea de a compensa cantitatea de azot mineral.

MATERIALE ȘI METODE
A fost efectuat un studiu de câmp pentru a determina efectul aplicării foliare a îngrășămintelor Amalgerol Essence și Nutribio N la floarea-soarelui în câmpul experimental al Institutului de Resurse Genetice Vegetale Sadovo. Floarea-soarelui a fost însămânțată la data de 15.03.2021 la o rată de însămânțare de 65000 de semințe pe ha. Pentru a testa avantajele produselor MeDi Plus R OOD față de tehnologia standard de cultivare a florii-soarelui, au fost stabilite 3 variante. Fiecare variantă a fost recoltată pe o suprafață de 100 m2 în patru repetiții. Astfel, fiecare parcelă experimentală a ocupat o suprafață de 25 de metri pătrați. Un îngrășământ mineral combinat NPK 15:15:15 a fost aplicat înainte de însămânțare la 200 kg/ha (în variantele 1, 2 și 3). Doar în varianta 1 s-a fertilizat cu 300 ha/decar cu nitrat de amoniu.

În variantele 2 și 3, nu s-a efectuat nicio fertilizare cu azot.

Variantele testate în cadrul testului de floarea-soarelui la Institutul de Resurse Genetice Vegetale – SADOVO

Datele obținute în urma experimentelor au fost prelucrate statistic, iar diferențele de randament între diferitele variante au fost dovedite prin analiza varianței.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Din punct de vedere climatic, anul agricol 2021 a fost tipic pentru regiunea orașului Sadovo. Vremea umedă din martie a ajutat floarea-soarelui să încolțească. Începutul verii a fost însoțit de temperaturi scăzute pentru acest sezon și de precipitații abundente, iar a doua jumătate a fost însoțită de temperaturi foarte ridicate și de o secetă pronunțată. Seceta accentuată de la sfârșitul lunii iulie până la sfârșitul sezonului de vegetație a împiedicat floarea-soarelui să își dezvolte întregul potențial productiv.

Plantele au germinat la timp și s-au dezvoltat bine. La mijlocul lunii mai (14.05.2021), în stadiul de 5-6 frunze, au fost aplicate îngrășăminte foliare în conformitate cu schema firmei. Aplicațiile ulterioare de îngrășăminte foliare și biostimulenți au fost aplicate la începutul fazei de înmugurire.

Recoltarea a avut loc în perioada optimă pentru această zonă (26.08.2021).
Rezultatele experimentului efectuat în Institutul de Resurse Genetice Vegetale Sadovo arată că cea mai mare producție (2710 kg/ha) a fost obținută de varianta 3. Aceasta arată avantajul Nutribio N aplicat în doză de 50 g/ha în stadiul de 5-6 frunze. Aplicarea Amalgerol Essence de două ori a dat, de asemenea, rezultate bune, în ciuda lipsei unei fertilizări ulterioare cu azot (opțiunea 2).

CONCLUZII

Îngrășămintele foliare Amalgerol Essence și Nutribio N compensează și conduc la creșterea randamentului la floarea-soarelui, în ciuda lipsei de aplicare a azotului în timpul sezonului de creștere a florii-soarelui.

Tratamentul dublu cu Amalgerol Essence în doză de 2 l/ha a crescut producția cu 23% față de proba de control.
Îngrășămintele foliare favorizează dezvoltarea, polenizarea și fertilizarea la floarea-soarelui. Biostimulenții testați au un efect pozitiv asupra productivității, precum și asupra îmbunătățirii stării generale de sănătate a culturii.

Utilizarea îngrășămintelor foliare și a biostimulenților sporește rezistența culturilor și asigură randamente ridicate în cazul agriculturii ecologice și organice.
Testele au o legătură directă cu normele și cerințele bunelor practici agricole moderne pentru cultivarea florii-soarelui în conformitate cu Pactul verde. Echipa care a dezvoltat testele la Institutul de Resurse Genetice Vegetale – Sadovo recomandă cu încredere produsele firmei fermierilor pentru a crește randamentele și pentru a realiza o agricultură modernă bazată pe știință.

Prof. dr. Stanislav Stamatov, asistent șef. dr. Nikolaya Velcheva

Institutul de Resurse Genetice Vegetale „K. Malkov” – oraș Sadovo

NUTRIBIO N – REVOLUȚIA ÎN FERTILIZAREA CONVENȚIONALĂ ȘI ORGANICĂ

Cum să înlocuiți 200 de kilograme de îngrășământ cu 50 de grame de bacterii care fixează azotul? Nutribio N permite furnizarea a aproximativ o treime din azotul necesar culturii, fixându-l din atmosferă în plantă. Datorită celor patru bacterii pe care le conține, azotul atmosferic este fixat în plantă atât prin frunziș, cât și prin sistemul radicular.
Ați înțeles bine?

Nutribio N este într-adevăr o revoluție atât în agricultura convențională, cât și în cea ecologică!