NUTRIBIO N REZOLVĂ PROBLEMA LIPSEI DE ÎNGRĂȘĂMINTE AZOTATE SCUMPE PENTRU PORUMB!

CUM VEȚI REZOLVA PROBLEMA LIPSEI DE ÎNGRĂȘĂMINTE AZOTATE SCUMPE PENTRU PORUMB?

 

Nutribio N – o formulă organică unică de HP cu un termen de valabilitate de 4 ani.

Urmând tendința globală de limitare a fertilizării cu azot, MeDi Plus R OOD oferă fermierilor Nutribio N – un produs complet organic care răspunde schimbărilor de pe piață și nevoii de soluții conforme cu principiile naturale.

Atunci când folosim Nutribio N reducem utilizarea îngrășămintelor care conțin azot cu 35 – 40%. În consecință, emisiile de dioxid de carbon sunt reduse, iar poluarea apei cu nitrați este, de asemenea, redusă.

DOZE ȘI METODA DE ADMINISTRARE

 


* Eficiență ridicată a produsului chiar și la rate reduse de azot mineral. Motivul pentru acest lucru îl atribuim combinației și simbiozei excelente dintre Nutribio N și Amalgerol sau Amalgerol Essence, un mediu nutritiv natural pentru dezvoltarea bacteriilor.

 

 

Nutribio N Conține microorganisme fixatoare de azot VII cu un potențial ridicat de conversie a azotului molecular din atmosferă și din sol în compuși de azot disponibili pentru plante. Acesta este un proces natural care oferă o sursă inepuizabilă de azot.

!!! 50 g de Nutribio N se dizolvă în 10 l de apă, se amestecă bine și, după 10 minute, soluția gata cu bacteriile activate se adaugă în rezervorul de pulverizare.

Imaginați-vă impactul asupra logisticii – reducerea volumului de transport cu camionul a mii de tone de îngrășăminte cu conținut de azot, a forței de muncă și a costurilor de depozitare și aplicare. Utilizarea a doar 50 g/ha de Nutribio N menține în mod eficient nivelurile maxime de randament în ciuda reducerii fertilizării standard cu azot (N), în multe cazuri chiar depășind-o.

Compatibilitate: Nutribio N este compatibil cu majoritatea îngrășămintelor și produselor agrochimice utilizate în mod obișnuit. Nutribio N nu este compatibil cu produsele de reacție alcalină, produsele din cupru, bactericidele și biocidele. Se recomandă efectuarea unui test preliminar de compatibilitate.

Depozitare: depozitați produsul închis ermetic și în ambalajul original, într-un loc bine ventilat, la o temperatură sub 35 °C.

Evitați lumina directă a soarelui și alte surse de căldură.

  • Produsul Nutribio N îndeplinește cerințele Regulamentului privind agricultura ecologică în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007.

APLICAREA BIOSTIMULANȚILOR VEGETALI LA PORUMB ÎN CONTEXTUL ”PACTULUI VERDE”

INTRODUCERE

Optimizarea nutriției minerale în culturile de câmp este o condiție prealabilă majoră pentru obținerea unor randamente ridicate și stabile. Deficitul de azot este unul dintre principalii factori care afectează producția și calitatea porumbului. Producția eficientă de cereale depinde, în principal, de alegerea soiului adecvat pentru condițiile agroecologice specifice și de practicile agrotehnice aplicate pentru a crește randamentul și calitatea producției. Utilizarea biostimulenților și a bacteriilor fixatoare de azot pentru a regla creșterea și dezvoltarea culturilor va deveni o practică esențială pentru obținerea unei producții vegetale ecologice în contextul schimbărilor climatice și al „Pactului verde„. Aplicarea lor este ecologică și ajută la îmbunătățirea absorbției de către rădăcini a nutrienților disponibili în soluția solului. Respectarea etapelor de aplicare este esențială pentru eficacitatea acestora.

Obiectivul producției agricole moderne este de a reduce inputurile fără a afecta negativ randamentul și calitatea producției. Biostimulenții sunt extracte de plante și conțin o gamă largă de compuși bioactivi. Aceste produse sunt capabile să îmbunătățească eficiența utilizării nutrienților de către plante și să crească toleranța la stresul biotic și abiotic.

Amalgerol Essence este un biostimulator organic de înaltă calitate care include 7 componente. Promovează creșterea rădăcinilor, activează viața solului și ajută la creșterea conținutului de humus. Ajută la reținerea apei în sol și asigură o recoltă bună chiar și în perioadele secetoase. Amalgerol Essence conține antioxidanți care au un efect pozitiv asupra plantelor supuse la stres biotic și abiotic.

Nutribio N este un îngrășământ organic microbian unic, pe bază de ciuperci micorizice, bacterii fixatoare de azot și altele, care promovează creșterea plantelor și îmbunătățește utilizarea nutrienților. Bacteriile din produs sunt în viață timp de 4 ani datorită unei tehnologii inovatoare de uscare a bacteriilor. Nutribio N este compatibil cu majoritatea îngrășămintelor și produselor agrochimice utilizate în mod obișnuit, dar nu este compatibil cu produsele de reacție alcalină, produsele pe bază de cupru, bactericidele și biocidele.

Aplicarea biostimulenților și a bacteriilor fixatoare de azot permite reducerea fertilizării minerale fără a reduce randamentul și calitatea producției, menținând în același timp nivelurile de nitrați sub limitele impuse de reglementările UE.

Scopul studiului efectuat la Institutul de Resurse Genetice Vegetale Sadovo a fost de a stabili impactul biostimulentului Amalgerol Essence și al îngrășământului microbian Nutribio N asupra randamentului la porumb, precum și capacitatea produselor de a compensa cantitatea de azot mineral.

MATERIAL ȘI METODE

Experimentul a fost realizat cu un soi hibrid spaniol. Porumbul a fost semănat la momentul optim pentru regiunea din sudul Bulgariei (20.04.2021) la o rată de semănat de 300 kg/ha. Înainte de însămânțare, s-a aplicat îngrășământ mineral combinat NPK 15:15:15 la 200 kg/ha. Pentru a stabili efectul îngrășămintelor foliare și al biostimulenților și avantajul acestora față de tehnologia standard de degivrare, au fost testate următoarele 3 opțiuni. Fiecare variantă a fost cultivată pe o suprafață de 100 m2 cu patru repetiții. Astfel, fiecare parcelă experimentală a ocupat o suprafață de 25 m2 .

Experiență la Institutul de Resurse Genetice Vegetale – SADOVO

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Din punct de vedere climatic, anul agricol 2021 a fost tipic pentru regiunea orașului Sadovo. Umiditatea solului în luna mai a fost suficientă pentru ca porumbul să germineze. Începutul verii a fost însoțit de temperaturi scăzute pentru acest sezon și de precipitații abundente, iar a doua jumătate a fost însoțită de temperaturi foarte ridicate și de o secetă pronunțată. Seceta severă de la sfârșitul lunii iulie până la sfârșitul sezonului de creștere a porumbului a împiedicat capacitatea culturii de a-și dezvolta pe deplin potențialul de producție.

Îngrășământul cu azot a fost aplicat o singură dată în luna mai (19.05.2021). Prima pulverizare a produselor companiei a fost efectuată la sfârșitul lunii mai (25.05.2021), imediat după răsărirea culturii. Următoarea aplicare a îngrășămintelor foliare și a biostimulanților a fost efectuată la 12.07.2021, în stadiul de 6-8 frunze. Plantele s-au dezvoltat bine și nu s-a observat nicio perturbare în tratamentele tratate. Recoltarea a avut loc în perioada optimă pentru această zonă (30.09.2021). Rezultatele experimentului au arătat că cea mai mare producție a fost obținută de varianta 3 (9800 kg/ha) cu două aplicări de Amalgerol Essence 2 l/ha în timpul perioadei de vegetație și Nutribio N în doză de 50 g/ha.

Din rezultate reiese că reducerea fertilizării cu azot cu până la 50% față de tehnologia standard duce la o creștere a randamentului la porumb atunci când se utilizează îngrășămintele foliare studiate. Creșterea randamentului s-a datorat în întregime utilizării Amalgerol Essence și Nutribio N.

CONCLUZII

Îngrășămintele foliare Amalgerol Essence și Nutribio N au compensat și au condus la o creștere a randamentului la porumb, în ciuda unei reduceri de până la 50% a ratelor de azot mineral.

Amalgerol Essence la 2 l/ha aplicat de două ori și Nutribio N 50 g/ha s-au dovedit a produce cel mai mare randament.

Biostimulenții testați influențează pozitiv productivitatea porumbului și îmbunătățesc sănătatea generală a culturii. Utilizarea îngrășămintelor foliare și a biostimulenților sporește rezistența culturilor și asigură randamente ridicate atunci când se practică o agricultură ecologică și organică. Testele au o legătură directă cu normele și cerințele privind bunele practici agricole moderne, în conformitate cu „Pactul verde”. Echipa care a dezvoltat testele la Institutul de Resurse Genetice Vegetale Sadovo recomandă cu încredere produsele MeDi plus R OOD fermierilor pentru a crește randamentele și pentru a realiza o agricultură modernă bazată pe știință.

Prof. dr. Stanislav Stamatov, asistent șef. dr. Nikolaya Velcheva

Institutul de Resurse Genetice Vegetale „K. Malkov” – oraș Sadovo

NUTRIBIO N – REVOLUȚIA ÎN FERTILIZAREA CONVENȚIONALĂ ȘI ORGANICĂ

Cum să înlocuiți 200 de kilograme de îngrășământ cu 50 de grame de bacterii care fixează azotul? Nutribio N permite furnizarea a aproximativ o treime din azotul necesar culturii, fixându-l din atmosferă în plantă. Datorită celor patru bacterii pe care le conține, azotul atmosferic este fixat în plantă atât prin frunziș, cât și prin sistemul radicular.

Ați înțeles bine?

Nutribio N este într-adevăr o revoluție atât în agricultura convențională, cât și în cea ecologică!