NUTRIBIO N REZOLVĂ PROBLEMA LIPSEI

DE ÎNGRĂȘĂMINTE AZOTATE

SCUMPE PENTRU GRÂU!

 

CUM VEȚI REZOLVA PROBLEMA

LIPSEI DE ÎNGRĂȘĂMINTE AZOTATE

SCUMPE PENTRU GRÂU?

 

 În fiecare an, în agricultură se utilizează diferite tipuri de îngrășăminte minerale cu conținut de azot. În ultimii ani, am fost martorii unor măsuri din ce în ce mai restrictive luate la nivel mondial pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, precum și a unei reduceri a utilizării pesticidelor și a îngrășămintelor. Pe lângă obligația de a respecta măsurile din cadrul strategiei climatice ”Pactul verde”, agricultorii se confruntă și cu întrebarea cum vor rezolva problema lipsei îngrășămintelor azotate scumpe pentru grâu?

 Avem deja un răspuns și o soluție gata pregătită: Nutribio N – un îngrășământ foliar microbian organic unic, bazat pe ciuperci micorizice, bacterii fixatoare de azot (CERES Azotobacter salinestris) și altele, care promovează creșterea plantelor și îmbunătățește utilizarea nutrienților. Bacteriile din produs sunt în viață timp de 4 ani datorită unei tehnologii inovatoare de uscare a bacteriilor. Nutribio N poate fi utilizat atât în agricultura convențională, cât și în cea ecologică.

* în următorul videoclip puteți vedea o experiență împărtășită din Italia despre Nutribio N

 

* Traducerea video din italiană:

Nutribio NRevoluția în fertilizarea convențională și organică!

Cum să înlocuiți 200 kg de îngrășământ cu 50 de grame de bacterii fixatoare de azot?

Nutribio N Produsul se bazează pe ciuperci micorizice, bacterii fixatoare de azot și altele. Poate fi utilizat atât în agricultura convențională, cât și în cea ecologică. Avem studii specifice care compară diferite tehnologii. Aceste teste au fost efectuate pentru a răspunde noilor cerințe ale pieței. Am comparat tehnicile de fertilizare convenționale, adică fertilizarea minerală pentru a menține profilul fitosanitar al plantei, cu tehnici cu impact negativ minim asupra mediului. Microorganismele fixatoare de azot mențin 35-40% din rata de fertilizare cu azot a culturii în timpul sezonului de creștere.

Nutribio N permite furnizarea a aproximativ o treime din azotul necesar culturii, fixându-l din atmosferă în plantă. Datorită celor patru bacterii pe care le conține, azotul atmosferic este fixat în plantă atât prin frunziș, cât și prin sistemul radicular.

Nutribio N se utilizează în doză de 50 de grame pe hectar.

În agricultura convențională se aplică în combinație cu un erbicid, iar în agricultura ecologică se aplică în faza de înfrățire. Se aplică prin tehnica obișnuită la sol, cu o rată de aplicare de 50 de grame pe hectar. Ați înțeles bine? Doar 50 de grame pe hectar pentru a furniza o treime din azotul necesar plantelor. Imaginați-vă logistica – 50 de grame pe hectar în loc de 150-200 de kilograme pentru costurile de transport și de aplicare.

Nutribio N este într-adevăr o revoluție atât în agricultura convențională, cât și în cea ecologică!

Testul a fost efectuat în 2019 și prezentat fermierilor din nordul Italiei.”

 Optimizarea nutriției minerale în culturile de câmp este o condiție prealabilă majoră pentru obținerea unor randamente ridicate și stabile. Deficitul de azot este unul dintre principalii factori care afectează producția și calitatea grâului. Producția eficientă de cereale depinde, în principal, de alegerea soiului adecvat pentru condițiile agroecologice specifice și de practicile agrotehnice aplicate pentru a crește randamentul și calitatea producției.

 Utilizarea biostimulenților și a bacteriilor fixatoare de azot pentru a regla creșterea și dezvoltarea culturilor va deveni o practică esențială pentru obținerea unei producții vegetale ecologice în contextul schimbărilor climatice și al „Pactului verde„. Aplicarea lor este ecologică și ajută la îmbunătățirea absorbției nutrienților de către rădăcinile din sol. Respectarea etapelor de aplicare este imperativă pentru eficacitatea acestora.

METODA DE APLICARE

Nutribio N Conține microorganisme fixatoare de azot VII cu un potențial ridicat de conversie a azotului molecular din atmosferă și din sol în compuși de azot disponibili pentru plante. Acesta este un proces natural care oferă o sursă inepuizabilă de azot.

!!! 50 g de Nutribio N se dizolvă în 10 l de apă, se amestecă bine și, după 10 minute, soluția gata cu bacteriile activate se adaugă în rezervorul de pulverizare.

Imaginați-vă impactul asupra logisticii – reducerea volumului de transport cu camionul a mii de tone de îngrășăminte cu conținut de azot, a forței de muncă și a costurilor de depozitare și aplicare. Utilizarea a doar 50 g/har de Nutribio N menține în mod eficient nivelurile maxime de randament în ciuda reducerii fertilizării standard cu azot (N), în multe cazuri chiar depășind-o.

Experiență la Institutul de Resurse Genetice Vegetale – SADOVO

Scopul producției agricole moderne este de a reduce inputurile fără a afecta negativ randamentul și calitatea. Biostimulenții sunt extracte de plante și conțin o gamă largă de compuși bioactivi. Aceste produse sunt capabile să îmbunătățească eficiența utilizării nutrienților de către plante și să crească toleranța la stresul biotic și abiotic.

Amalgerol Essence este un biostimulator organic de înaltă calitate care conține 7 componente. Promovează creșterea rădăcinilor, activează viața solului și ajută la creșterea conținutului de humus. Ajută la reținerea apei în sol și asigură o recoltă bună chiar și în perioadele secetoase. Amalgerol Essence conține antioxidanți care au un efect pozitiv asupra plantelor supuse la stres biotic și abiotic.

Nutribio N este un îngrășământ foliar microbian organic unic, pe bază de ciuperci micorizice, bacterii fixatoare de azot (CERES Azotobacter salinestris) și altele, care promovează creșterea plantelor și îmbunătățește utilizarea nutrienților. Bacteriile din produs sunt în viață timp de 4 ani datorită unei tehnologii inovatoare de uscare a bacteriilor. Nutribio N este compatibil cu majoritatea îngrășămintelor și produselor agrochimice utilizate în mod obișnuit, dar nu este compatibil cu produsele de reacție alcalină, produsele pe bază de cupru, bactericidele și biocidele.

Aplicarea biostimulenților și a bacteriilor fixatoare de azot permite reducerea fertilizării minerale fără a reduce randamentul și calitatea producției, menținând în același timp nivelurile de nitrați sub limitele impuse de reglementările UE.

Scopul experimentului desfășurat la Institutul de Resurse Genetice Vegetale – SADOVO, este de a stabili influența biostimulentului Amalgerol Essence și a produsului Nutribio N asupra randamentului la grâu, precum și capacitatea de a compensa cantitatea de azot mineral.

MATERIALE ȘI METODE

Încercarea s-a bazat pe un sort bulgăresc, selecție de Institutul de Resurse Genetice Vegetale, recunoscut în 2020. Grâul a fost semănat în perioada optimă pentru regiunea Bulgariei de Sud (16.10.2020) la o rată de semănat de 250 kg/ha. Înainte de însămânțare, s-a aplicat îngrășământ mineral combinat NPK 15:15:15 la 200 kg/ha. Pentru a stabili efectul îngrășămintelor foliare și al biostimulenților și avantajul acestora față de tehnologia standard de cultivare, au fost stabilite variante. Fiecare variantă a fost cultivată pe o suprafață de 100 m2 în patru repetiții.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Din punct de vedere climatic, anul comercial (2020-2021) al experimentului a fost tipic pentru zona orașului. Sadovo. Începutul verii a fost însoțit de temperaturi scăzute pentru acest sezon și precipitații abundente, iar a doua jumătate – de temperaturi foarte ridicate și secetă pronunțată.

Plantele au germinat și au ajuns în stadiul de răsărire înainte de începerea iernii și au iernat cu succes, fără daune. După vegetația activă a grâului, precipitațiile din primăvară au favorizat dezvoltarea culturii. La data de 02.03.2021, cultura a fost stropită cu erbicid împotriva grâului și a buruienilor cu frunză lată. Îngrășământul cu azot a fost aplicat o singură dată în luna martie (09.03.2021). La data de 31.03.2021, la recomandarea MeDi Plus R OOD, s-a aplicat combinația de Amalgerol Essence și Nutribio N. Recoltarea a fost efectuată în perioada optimă pentru această zonă (22.07.2021).

Rezultatele studiului arată că combinația dintre Amalgerol Essence și Nutribio N, la o rată de fertilizare de 300 kg/hectar, depășește tehnologia standard de fertilizare de 600 kg/hectar de nitrat de amoniu prezentată în opțiunea 2 din tabel.

În cea de-a treia opțiune, avantajul produselor și eficiența lor chiar și la o rată redusă de azot mineral devine clar. Atribuim acest lucru combinației și simbiozei excelente dintre Amalgerol Essence și Nutribio N și capacitatea lor de a fixa azotul atmosferic.

Biostimulenții testați au influențat pozitiv productivitatea grâului și au îmbunătățit sănătatea generală a culturii. Utilizarea biostimulenților sporește rezistența culturilor și garantează randamente ridicate în cadrul unei agriculturi ecologice și ecologice.

Testele au o legătură directă cu normele și cerințele privind bunele practici agricole moderne, în conformitate cu „Pactul verde„. Echipa care a dezvoltat testele la Institutul de Resurse Genetice Vegetale Sadovo recomandă cu încredere produsele companiei fermierilor pentru a crește randamentele și pentru a realiza o agricultură modernă bazată pe știință.

Datele obținute în urma experimentelor au fost prelucrate statistic, iar diferențele de randament între diferitele variante au fost dovedite prin analiza varianței. Utilizând regresia liniară și ecuația exponențială, au fost stabilite posibilitățile de reducere a azotului mineral la grâu.

Prof. dr. Stanislav Stamatov, asistent șef. dr. Nikolaya Velcheva

Institutul de Resurse Genetice Vegetale „K. Malkov” – oraș Sadovo

E-mail: stanislav44@abv.bg; nikolaya_velcheva@abv.bg

Vă veți rezolva problema lipsei de îngrășăminte azotate costisitoare la GRÂU mult mai repede decât vă puteți imagina!

Nutribio N – o formulă organică unică de HP cu un termen de valabilitate de 4 ani.

Urmând tendința globală de limitare a fertilizării cu azot, MeDi Plus R OOD oferă fermierilor Nutribio N – un produs complet organic care răspunde schimbărilor de pe piață și nevoii de soluții conforme cu principiile naturale.

Atunci când folosim Nutribio N reducem utilizarea îngrășămintelor care conțin azot cu 35 – 40%. În consecință, emisiile de dioxid de carbon sunt reduse, iar poluarea apei cu nitrați este, de asemenea, redusă.

Imaginați-vă impactul asupra logisticii – reducerea volumului de transport cu camionul a mii de tone de îngrășăminte cu conținut de azot,a forței de muncă și a costurilor de depozitare și aplicare. Utilizarea a doar 50 g/ha de Nutribio N menține în mod eficient nivelurile maxime de randament, în ciuda reducerii chimice a azotului (N), care în multe cazuri chiar depășește fertilizarea standard.