Димитър Йорданов

+359 885 825 015

 Пловдив, Пазарджик, Хасково, София, Свиленград,
Велико Търново, Монтана, Плевен, Кюстендил,
Благоевград, Перник, Карнобат

Милена Стойкова

+359 887 757 530

Стара Загора, Нова Загора, Сливен,
Ямбол, Бургас, Казанлък, Елхово,
Русе, Добрич, Монтана

Александър Методиев

+359 887 037 017

Консултант за Северна България