УНИКАЛНА КОМБИНАЦИЯ ОТ АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЙ С МИКРОЕЛЕМЕНТИ,
ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА ЖИТНИ, СЛЪНЧОГЛЕД, ЦАРЕВИЦА И ДРУГИ КУЛТУРИ

Течен NPK тор с микрохранителни вещества В, Mo и хелатирани Cu, Fe, Mn, Zn

NPK тор, обогатен на есенциални микрохранителни елементи, хелатирани с EDTA. Trafos AZ е ефикасен, активен и концентриран източник на бор (B), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn) и цинк (Zn). Неговата употреба се препоръчва особено тогава, когато нуждата от тези хранителни вещества е най-голяма (развитие на корените, цъфтеж, залагане на плода и т.н.).

Състав :

Общ азот (N): 3% w/w (4,2% w/v)
Уреен азот: 3% w/w (4,2% w/v)
Фосфор (P2O5), разтворим във вода: 27% w/w (37,8% w/v)
Калий (K2O), разтворим във вода: 18% w/w (25,2% w/v)
Желязо, хелатирано с EDTA (Fe): 0,02% w/w (0,03% w/v)
Манган, хелатиран с EDTA (Mn): 0,009% w/w (0,013% w/v)
Цинк, хелатиран с EDTA (Zn): 0,002% w/w (0,003% w/v)
Мед, хелатирана с EDTA (Cu): 0,0008% w/w (0,0011% w/v)
Разтворим във вода бор (B): 0,002% w/w (0,003% w/v)
Разтворим във вода молибден (Mo): 0,0008% w/w (0,0011% w/v)